หน้าแรกที่เที่ยว17 ที่เที่ยวสุโขทัย 2566 ไหว้พระ เที่ยวเมืองเก่า ถ่ายรูปสวยๆ

17 ที่เที่ยวสุโขทัย 2566 ไหว้พระ เที่ยวเมืองเก่า ถ่ายรูปสวยๆ

แนะนำที่เที่ยวสุโขทัย เที่ยวในเมือง ชมธรรมชาติ สถานที่เที่ยวสวยๆ ไม่ได้มีดีแค่วัด จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดมหาธาตุ และพระพุทธรูปบ้านไร่ มีอาหารอร่อยเช่นข้าวแต๋น และขนมถั่วลิง ถือเป็นแหล่งพักผ่อนที่ดี มีวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นสิ่งเฉพาะเจาะจง และมีธรรมชาติที่สวยงาม สุโขทัยเป็นจังหวัดที่น่าสนใจในการเดินทางและสำหรับการพักผ่อน


17 ที่เที่ยวสุโขทัย 2566 ไหว้พระ เที่ยวเมืองเก่า ถ่ายรูปสวยๆ

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ในบริเวณตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งนับเป็นอาณาจักรสุโขทัยในอดีตมาแล้วกว่า 600 ปี ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จะพบโบราณสถานเก่าแก่ต่าง ๆ ที่สืบสานแสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสุโขทัยในอดีต ท่องไปในอุทยานเราจะได้พบวัดวาอาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญและสวยงามอย่างมาก พระอารามสร้างขึ้นในสมัยพุทธสมัยที่ ๑๑๐๐ และมีสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าทึ่ง ภายในวัดมีพระพุทธรูปสุนทรพจน์ที่งดงามอยู่หลายองค์ นอกจากนี้ ยังมีกำแพงเมืองเก่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน กำแพงนี้เป็นเครื่องกำเนิดและเสาอากาศของเมืองเก่า สำหรับป้องกันการโจรกรรมและการรุกรานในอดีต กำแพงนี้มีอายุมากกว่า 700 ปีแล้ว และยังคงครองสภาพในส่วนที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีร่องรอยของพระราชวังที่สำคัญซึ่งเป็นที่ตั้งของพระนางจันทร์ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย ความลับและเสน่ห์ของพระราชวังดังกล่าวยังคงตรึงใจผู้ที่เดินทางมาเยือนอุทยาน

ศาลพระแม่ย่า

ศาลพระแม่ย่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์สูงในคู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยมาเป็นเวลานานมาก การไหว้พระแม่ย่าถือเป็นศีลที่ยอมรับและเป็นที่เคารพจากชาวท้องถิ่นอย่างยิ่ง มีความเชื่อที่กันอยู่ว่าหากไปไหว้พระแม่ย่าแล้ว จะได้รับพรและสมปรารถนาในทุกเรื่องที่ปรารถนา นอกจากนี้ยังมีประเพณีแหนพระแม่ย่าที่เป็นการจารึกภาพพระแม่ย่าเพื่อเรียกร้องฝนตกตามฤดูกาลในพื้นที่ ซึ่งประเพณีนี้มีความเชื่อกันว่าพระแม่ย่าเป็นพระนางเสือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาและป่าในพื้นที่ การแหนพระแม่ย่าจึงถือเป็นการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสุโขทัยด้วย

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นวัดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นวัดสำคัญและประจำกรุงสุโขทัย วัดนี้มีพระเจดีย์มากมายทั้งหมด 200 องค์ ซึ่งเป็นที่เคารพและนับถืออย่างสูง และเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัย พระเจดีย์มหาธาตุเป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัยแท้ ทรงตั้งเป็นเจดีย์ประธานและรอบๆ เจดีย์มีเจดีย์ย่อยอีก 8 องค์ ทั้งหมดตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีปรางค์ศิลาแลงที่ตั้งอยู่ทางทิศทั้ง 4 และเจดีย์แบบศรีวิชัยผสมลังกาก่อด้วยอิฐที่มีอยู่ที่มุม บนเจดีย์ประธานยังมีวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลาแลง ที่ตั้งด้านเหนือและด้านตะวันออกของเจดีย์บริเวณวัดมหาธาตุมีบรรยากาศยามเย็นที่สวยงามอย่างเฉพาะเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน

น้ำตกตาดดาว

น้ำตกตาดดาวที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย น้ำตกตาดดาวเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจ การตกของน้ำตกนั้นไหลลงมาจากหน้าผาที่สูงและชันอย่างงดงาม

ทุ่งนาหนองหล่ม

ทุ่งนาหนองหล่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนเมืองด้ง ที่อำเภอเมืองสุโขทัย ทุ่งนาหนองหล่มมีเนื้อที่ทางภูมิศาสตร์กว้างขวางและสวยงามอย่างเต็มที่ เมื่อเข้าสู่ทุ่งนาหนองหล่ม คุณจะได้พบกับทัศนียภาพของทุ่งนาที่เขียวขจีและอันกว้างใหญ่ ที่สามารถชมวิวภูเขารอบๆ อีกด้วย สถานที่นี้เหมาะแก่การพักผ่อนและสัมผัสกับธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีศาลาริมทุ่งนาที่ตั้งอยู่ในทุ่งนา ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่น่าสนใจในการถ่ายรูปสวยมากๆ คุณสามารถถ่ายรูปกับหุ่นไล่กาท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่มีอยู่

ทุ่งทะเลหลวง

เกาะรูปหัวใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงามในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ในทุ่งทะเลหลวง ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย รูปร่างของเกาะนี้ถูกออกแบบให้เป็นรูปหัวใจเพื่อสร้างสรรค์ความเป็นสัญลักษณ์และความโรแมนติก เมื่อมองจากบนเครื่องบิน คุณจะเห็นรูปหัวใจชัดเจนและสวยงามอยู่ในทุ่งทะเลหลวง โครงการนี้เกิดจากแนวคิดในการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ ที่มีเนื้อที่กว่า 7,000 ไร่ บนเกาะรูปหัวใจนี้จะเป็นสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรัตนสิริสุโขทัยที่ตั้งอยู่กลางเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปกราบไหว้และขอพรจากพระพุทธรัตนสิริสุโขทัยได้ในสันติสุขและความเป็นสงบของสวนสาธารณะนี้

เขาหลวงสุโขทัย

เขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุโขทัย และตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ภายในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงยังมียอดเขาอื่น ๆ ที่สำคัญอย่างเช่นเขาแม่สาย และเขาสูงหลวง แต่เขาหลวงถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เมื่อขึ้นไปยังเขาหลวง คุณจะได้พบกับทัศนียภาพที่สวยงามของท้องฟ้าและทิวทัศน์รอบๆ เป็นที่ตั้งที่เหมาะแก่การเดินเที่ยวและการพักผ่อน

น้ำตกตาดเดือน

น้ำตกตาดเดือน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยและตั้งอยู่ในห้วยแม่ท่าแพ มีความสูงประมาณ 10 เมตร โดยลำน้ำจะไหลลงมาเป็นลานหินกว้างและแอ่งน้ำลึกที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกตาดเดือนมีระยะทางเพียง 500 เมตรห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และสถานที่นั่งพักผ่อนใกล้เคียง ที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักและเพลิดเพลินได้ในบรรยากาศที่เงียบสงบของอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวงเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในอำเภอคีรีมาศ ในจังหวัดสุโขทัย เป็นที่รู้จักเป็นเอกลักษณ์ด้านเครื่องปั้นดินเผา ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนความเป็นชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาตั้งอยู่กลางหมู่บ้านทุ่งหลวง เป็นสถานที่ที่แสดงความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา แสดงเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามในรูปแบบต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผา นักท่องเที่ยวสามารถมีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสกับศิลปะและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในการทำเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้ บ้านทุ่งหลวงยังมีการจัดงานแสดงเครื่องปั้นดินเผาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้พบเจอและสัมผัสกับวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

บ้านนาต้นจั่น

บ้านนาต้นจั่นเป็นชุมชนที่น่ารักและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านการทำผ้าหมักโคลน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น ทำให้ชุมชนนี้ได้รับความเชื่อมั่นและมีความสำคัญในการผลิตผ้าหมักโคลนที่มีคุณภาพสูง การทำผ้าหมักโคลนในบ้านนาต้นจั่นได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการได้รับรางวัลจากการแสดงสินค้าท้องถิ่น การประกวดผ้าหมักโคลนในระดับภูมิภาค หรือแม้กระทั่งการแข่งขันที่ระดับชาติ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ชุมชนนาต้นจั่นได้รับการยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปะการทำผ้าหมักโคลนของพวกเขา นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนบ้านนาต้นจั่นจะได้รับโอกาสพบเห็นกระบวนการทำผ้าหมักโคลนแบบดั้งเดิมและได้สัมผัสกับผ้าหมักโคลนที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถซื้อผ้าหมักโคลนและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากผ้าหมักโคลนที่บ้านนาต้นจั่นได้เป็นของฝากแก่ตนเองหรือเป็นของฝากให้กับคนรู้ใจกลับบ้านไป

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัย ภายในบริเวณอุทยานนี้มีโบราณสถานมากมายที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แต่ละสถานที่ล้วนมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยถูกอุทยานประวัติศาสตร์โลกยกย่องและถูกให้เกียรติในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของโลก สถานที่ในอุทยานประวัติศาสตร์นี้ได้รับการสงวนรักษาอย่างดีเพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบและได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคลเป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ในหมู่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีอายุกว่า 700 ปี และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภูมิภาคนี้ วัดพิพัฒน์มงคลมีสถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาที่งดงามและมีความสวยงามอย่างมาก อาคารต่างๆ มีการออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปคู่กับวัดมาช้านาน ภายในพุทธวิหารยังมีลายคำเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เคารพกราบไหว้อีกมากมาย

วัดศรีชุม

วัดศรีชุมเป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีความสูงถึง 15 เมตร และลักษณะของวิหารที่ประดิษฐานพระอัจนะนั้นสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายโครงสร้างมณฑป อย่างไรก็ตามหลังคาของวิหารนี้เสียหายและพังทลายลงหมด ส่วนที่เหลืออยู่คือผนังทั้งสี่ด้าน ผนังแต่ละด้านถูกก่อสร้างด้วยอิฐและปูนอย่างแน่นหนา ด้านทางใต้ของวัดมีช่องทางให้คนเข้าไปภายใน วัดศรีชุมเป็นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมความงดงามของพระพุทธรูปและโครงสร้างของวิหาร นักท่องเที่ยวสามารถมาชมและมากราบไหว้เพื่อขอพรและความสุขในชีวิตได้ที่วัดศรีชุม

ทุ่งดาวเรืองปากแคว จ.สุโขทัย

ทุ่งดาวเรืองสุโขทัยเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ติดต่อกับถนนหมายเลข 1195 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรได้นำพื้นที่มาใช้เพื่อเพาะปลูกต้นดาวเรืองหรือดาวเรืองเทศไว้ประมาณ 50 ไร่ การเพาะปลูกดาวเรืองในทุ่งดาวเรืองสุโขทัยจะเริ่มต้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยในช่วงนี้เกษตรกรจะทำการปลูกต้นดาวเรืองในแปลงเพาะปลูกของตน และต้นดาวเรืองจะเริ่มออกดอกบานในช่วงเดือนมกราคม จากนั้นเกษตรกรก็จะทำการตัดดอกและขายต่อไปยาวไปจนถึงช่วงเดือนเมษายน การปลูกดาวเรืองในทุ่งดาวเรืองสุโขทัยเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในพื้นที่ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่นี่อาจจะได้รับโอกาสเห็นการปลูกและดอกดาวเรืองที่สวยงามของทุ่งดาวเรืองสุโขทัย

วัดพระพายหลวง

วัดพระพายหลวงเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุ โดยวัดพระพายหลวงมีพระปรางค์ 3 องค์ที่สร้างด้วยศิลาแลง โดยศิลปะที่ใช้เป็นแบบเขมรบายน ซึ่งเป็นศิลปะที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีลวดลายปูนปั้นบนโบราณที่เรียกว่า “ลวดลายเจ้าเมือง” ที่นำเสนอเรื่องราวตามแบบพุทธประวัติ ซึ่งลวดลายนี้มีลักษณะที่คล้ายกับปราสาทที่อยู่ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในจังหวัดลพบุรีและปราสาทปาลิไลย์ในเมืองพระนครหลวงของเขมร

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกสายรุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและตื่นเต้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ในจังหวัดสุโขทัย เป็นน้ำตกที่นำน้ำจากภูเขาสูงไหลลงมาในรูปแบบเป็นสายน้ำไหล มีลักษณะที่สวยงามและสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน การเดินทางไปยังน้ำตกสายรุ้งในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น คุณจะต้องเดินเท้าผ่านเส้นทางที่สาธารณะมีให้ใช้บริการ และหายากในบางส่วน ระยะทางที่ต้องเดินทางอาจจะมีความยาวและยากลำบากเล็กน้อย แต่ความงดงามและประทับใจของน้ำตกที่มองเห็นคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นความพยายามที่มีค่าที่จะเดินทางมาถึงที่นี่

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชตั้งอยู่ในตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย มีลักษณะที่สำคัญและอันงดงามของพระบรมรูปประทับห้อยพระบาทบนพระแท่นมนังคศิลาบาตร มีขนาดที่ใกล้เคียงกับพระแท่นจริงที่มีความยาว 4 เมตรและกว้าง 2.88 เมตร พระบรมรูปประทับนั้นเป็นการถือสมุดไทยอย่างสวยงามซึ่งแทนถือความรู้และสารคดีต่างๆ ที่พระองค์มีความรู้เกี่ยวกับมาก พระหัตถ์ทางขวาแสดงลักษณะทรงสั่งสอนพสกนิกรหรือขณะที่พระองค์กำลังออกว่าราชการ ในขณะที่พระแท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขรรค์ขนาดใหญ่ข้างๆ อันเป็นสำคัญเพราะมีขนาดเท่ากับพระบรมรูปคู่และแสดงความเป็นพระองค์ที่สูง 3 เมตร โดยลักษณะการหล่อมาจากโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเปิดให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้และขอพรทุกวัน ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและนักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมเพื่อร่วมสัมผัสความงดงามและกราบไหว้พระบรมรูปได้อย่างเต็มที่

แนะนำ