เที่ยวกัน - ที่เที่ยว - 9 ที่เที่ยวมหาสารคาม 2567 เที่ยวเมืองอีสาน ชมวิวธรรมชาติ

9 ที่เที่ยวมหาสารคาม 2567 เที่ยวเมืองอีสาน ชมวิวธรรมชาติ

แนะนำที่เที่ยวมหาสารคาม โปรแกรมเที่ยวมหาสารคาม ที่เที่ยวเปิดใหม่ที่ห้ามพลาด มหาสารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีภูมิประเทศที่หลากหลายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ในพื้นที่จังหวัดนี้มีวัดสำคัญอย่างวัดพระธาตุนาดูน วัดหนองหูลิง และวัดป่าวังน้ำเย็น นอกจากนี้ยังมีที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น หาดวังโก และอุทยานโกสัมพี มหาสารคามเป็นที่ตั้งของหลายสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพเป็นที่รู้จักทั่วไป ที่นี่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามและอร่อยอย่างพอดีสำหรับการเที่ยวชมและสัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำ


9 ที่เที่ยวมหาสารคาม 2566 เที่ยวเมืองอีสาน ชมวิวธรรมชาติ

วัดหนองหูลิง

วัดหนองหูลิงในจังหวัดมหาสารคาม ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน โดยอุโบสถหลังนี้มีความงดงามและสีเหลืองอร่ามที่มีลวดลายวิจิตรบรรจง ภายในอุโบสถมีองค์พระพุทธมหาชัยมงคลเมทนีดลสารคามพิทักษ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะที่ประดิษฐานอยู่ภายใน

พระพุทธรูปยืนมงคล วัดพุทธมงคล

พระพุทธรูปยืนมงคลที่วัดพุทธมงคลในชาวมหาสารคามสมัยทวารวดีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านนับถือและสักการะบูชาอย่างเต็มใจ พระพุทธรูปนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินทรายแดงที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างศิลปะศาสนาในสมัยทวารวดี องค์พระพุทธรูปมีความสูงประมาณ 4 เมตร และอยู่บนฐานที่ประดิษฐานอยู่ในลานโพธิของวัด

สะพานไม้แกดำ

สะพานไม้แกดำที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคามเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในภาคอีสาน มันเป็นสะพานไม้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงาม มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และเชื่อมต่อระหว่างบ้านหัวขัวและหมู่บ้านแกดำการเดินทางข้ามสะพานไม้แกดำจะให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่นและเงียบสงบของทุ่งนา คุณจะได้เห็นบึงบัวและพืชน้ำสีเขียวต่างๆ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเหมาะสำหรับถ่ายรูปสุดท้าย ความสวยงามของสะพานไม้แกดำและบรรยากาศรอบๆ จะเป็นที่ประทับใจและให้คุณสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติอีสานอย่างแท้จริง

พระพุทธมิ่งเมือง วัดสุวรรณาวาส

พระพุทธมิ่งเมือง หรือ พระพุทธรูปสุวรรณมาลีที่วัดสุวรรณาวาสในมหาสารคาม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและได้รับความนับถือและบูชาจากชาวมหาสารคามอย่างสูง หลวงพ่อพระยืนเป็นบรรพชาสิริมงคลที่คู่บ้านคู่เมืองให้ความเคารพและสักการะบูชาอย่างเต็มที่ พระพุทธรูปนี้ถูกสร้างด้วยหินทรายแดงในสมัยทวาราวดีก่อนสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีค่าและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างพระพุทธรูปในสมัยทวาราวดีเช่นกัน ชาวมหาสารคามเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ โดยเชื่อว่าเมื่อสร้างพระพุทธรูปแล้วฝนก็จะตกตามฤดูกาลตามปกติ ซึ่งเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในชุมชนและกลายเป็นการสืบทอดมาตลอดเวลา

หาดวังโก

หาดวังโกที่ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเดื่อในตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัยเป็นหาดทรายที่ยาวประมาณ 1 กิโลเมตรตามริมลำน้ำชี มันเกิดขึ้นจากตะกอนทรายที่เกิดขึ้นธรรมชาติทับถมบริเวณโค้งน้ำของแม่น้ำชี ทำให้มีทรายสะสมมากมายอยู่บริเวณนี้ แหล่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวมหาสารคามนิยมมาพักผ่อนและหย่อนใจกันอย่างสมบูรณ์ ในช่วงที่ระดับน้ำลดลง คุณสามารถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีบริการบานาน่าโบ๊ทและเจ็ตสกี รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารที่ให้บริการอยู่ในบริเวณนี้ และคุณยังสามารถนั่งผ้าใบพักผ่อนอยู่ในหาดได้อีกด้วย

พระบรมธาตุนาดูน

ไหว้พระบรมธาตุนาดูนในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพุทธมณฑลแห่งอีสานที่มีความสำคัญและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาสารคามอย่างสูง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญของภาคอีสานด้วยพระบรมธาตุนาดูนตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น พระบรมธาตุนี้มีความเป็นมงคลและเป็นที่เคารพสักการะของชาวภาคอีสานมากมาย คุณสามารถมาสักการะและไหว้ครู่บ้านคู่เมืองนี้เพื่อเสริมสร้างบุญคุณและความเสียสละใจได้ นอกจากพระบรมธาตุนาดูนแล้ว คุณยังสามารถสำรวจชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและพบกับโบราณวัตถุที่ขุดค้นมาจัดแสดงเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่นี้อีกด้วย

วัดป่าวังน้ำเย็น หรือ วัดพุทธวนาราม

วัดป่าวังน้ำเย็นหรือวัดพุทธวนารามในเมืองมหาสารคามที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นั่นเองวัดป่าวังน้ำเย็นหรือวัดพุทธวนารามเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญและถือเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนในเมืองมหาสารคาม โดยได้รับการสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญชื่อดัง วัดนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญที่เผยแพร่ศาสนาพุทธและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ศรัทธาในพื้นที่

กู่สันตรัตน์

กู่สันตรัตน์เป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในมหาสารคามที่ตั้งอยู่ในอำเภอนาดูน โบราณสถานนี้อยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุนาดูนและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมกู่สันตรัตน์สร้างขึ้นโดยใช้ศิลาแลงซึ่งเป็นศิลปะขอมแบบบายน ซึ่งเป็นการประดิษฐานรูปเคารพที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและใช้เป็นที่พักและรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยด้วย นับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในการรักษาสุขภาพและสภาพจิตใจของคนในสังคมในอดีต

วนอุทยานโกสัมพี

วนอุทยานโกสัมพีในจังหวัดมหาสารคามที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นป่าเล็กที่เป็นที่อาศัยของลิงแสมจำนวนมากกว่า 800 ตัว ที่นี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาให้อาหารลิงและเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมของลิงได้ นอกจากนี้ ที่อุทยานโกสัมพียังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่คุณสามารถเดินเล่นหรือปั่นจักรยานรอบๆ ได้ ซึ่งเส้นทางนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและที่เที่ยวที่เหมาะแก่การสำรวจและสัมผัสกับธรรมชาติใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีแก่งตาดที่เป็นจุดเล่นน้ำสงกรานต์ที่สำคัญที่สุดในภาคอีสานอีกด้วย คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำและสัมผัสกับสีสันแห่งเทศกาลสงกรานต์ได้ในที่นี่