เที่ยวกัน - ที่เที่ยว - 14 ที่เที่ยวสุรินทร์ 2567 เที่ยวทะเล เล่นน้ำตก ชมปราสาทเก่า

14 ที่เที่ยวสุรินทร์ 2567 เที่ยวทะเล เล่นน้ำตก ชมปราสาทเก่า

แนะนำที่เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวเมืองช้าง แลนด์มาร์คใหม่ ที่ห้ามพลาด จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีทัศนียภาพที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติพนมสวายที่มีป่าเขาสูงและน้ำตกที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีวัดช้างหมอบที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสุรินทร์ อาหารท้องถิ่นอร่อยและมีเสน่ห์ เช่น ก้อย ข้าวต้มเป็ด และกุ๊ยช่าย นอกจากนี้ยังมีเทศกาลและประเพณีที่น่าสนใจ เช่น เทศกาลโคมไฟสายป่าตอง และเทศกาลแห่เทียนพรรษา เป็นจังหวัดที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวครอบครัว ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าจดจำในจังหวัดสุรินทร์


14 ที่เที่ยวสุรินทร์ 2566 เที่ยวทะเล เล่นน้ำตก ชมปราสาทเก่า

ปราสาทตาเมือนธม

ปราสาทตาเมือนธม หนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดสุรินทร์ และเป็นจุดหมายประสงค์สำหรับกลุ่มปราสาทตาเมือน ซึ่งปราสาทตาเมือนที่สำคัญอยู่ในโบราณสถานนี้เป็นปราสาทตาเมือนธม ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือนเอง ปราสาทตาเมือนธมมีลักษณะอันสวยงามและอัศจรรย์ มีศิวลึงค์ประดิษฐานที่ตกแต่งด้วยแท่งหินทรายธรรมชาติ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมและสักการะศาสนาในอดีต ภายหลังจากนั้น ปราสาทนี้ได้มีการสร้างปราสาทครอบเพื่อปกป้องความงดงามและความสำคัญของปราสาทตาเมือนธมไว้อย่างดี สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการชมความงดงามของโบราณสถาน สถานที่นี้จะเป็นที่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คุณจะได้พบเห็นปราสาทตาเมือนธมที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อาจสัมผัสกับอายุที่ยาวนานและประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมไปด้วย

ศาลหลักเมืองสุรินทร์

ศาลหลักเมืองสุรินทร์เป็นที่เคารพบูชาที่สำคัญและเป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์มานานกว่า 100 ปี. ตั้งแต่ตัวศาลยังไม่มีหลักแหล่งคงไว้แค่ความศักดิ์สิทธิ์ สถานที่นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสุรินทร์และเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่นี้ ศาลหลักเมืองสุรินทร์มีบริเวณที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ และไม่มีหลักแหล่งคงไว้ แต่ประชาชนในพื้นที่มีความเคารพและต้องสงบสถานที่นี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดงานประจำปีหรือพิธีกระทำตามประเพณีท้องถิ่น เช่น เทศกาลสุรินทร์ไหมทองคำ หรืองานเปิดศาลหลักเมือง

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เป็นสถานที่ตั้งรูปหล่อของพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) ผู้วางรากฐานการก่อตั้งเมืองสุรินทร์ สถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์นี้อยู่ที่ใจกลางเมืองสุรินทร์ เป็นจุดสังเกตการณ์ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนท้องถิ่นได้สัมผัสและมองเห็นได้อย่างชัดเจน รูปหล่อของพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) นั้นมีลักษณะที่สื่อความเป็นเมืองช้างของสุรินทร์อย่างแท้จริง ด้านหน้าของรูปหล่อมีรูปปั้นงาช้างสีขาวขนาดใหญ่ขนาบทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นเมืองช้างของสุรินทร์ ช้างถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ สถานที่นี้จึงเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสุรินทร์

ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

ศูนย์คชศึกษาในหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองสุรินทร์ หมู่บ้านช้างนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่ในตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม การเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษาในหมู่บ้านช้างบ้านตากลางจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่และความผูกพันระหว่างชาวบ้านกับช้าง นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่มีช้างเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างใกล้ชิดได้อีกด้วย ชาวบ้านในหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเป็นชาวส่วยหรือกวยซึ่งมีความชำนาญในการคล้องช้างป่า และมีวิธีการฝึกหัดช้างและเลี้ยงช้างที่เป็นเอกลักษณ์

ทะเลสาบทุ่งกุลา

ทะเลสาบทุ่งกุลาเป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงที่มีประโยชน์สำคัญสำหรับพื้นที่ที่ร้องไห้จากการแห้งแล้งมาก่อนหน้านี้ โครงการนี้เป็นการสร้างอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่นั้น ปัจจุบันทะเลสาบทุ่งกุลากลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีน้ำใสสีฟ้า เหมือนน้ำทะเล สถานที่นี้จึงเป็นที่พักผ่อนที่น่าสนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมชายหาดของสุรินทร์ คุณสามารถมารับประทานอาหารทะเลสดชื่นที่ร้านอาหารริมทะเลสาบ หรือนั่งริมชายหาดเพลิดเพลินกับแสงอาทิตย์ที่พรางตาในทะเลสาบน้ำจืดสวยงามได้ ที่นี่เป็นที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและสัมผัสกับความเย็นสบายในช่วงเวลาพักผ่อนของคุณค่ะ

น้ำตกอลงกรณ์

น้ำตกอลงกรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ติดชายแดนกัมพูชา หลังจากปิดประกาศน่านน้ำตกเนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบระหว่างประเทศ น้ำตกอลงกรณ์ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้ำตกมีทั้งหมด 4 ชั้นโดยมีระยะทางระหว่างชั้นประมาณ 500 เมตร รวมกันยาวกว่า 2 กิโลเมตร ปัจจุบันมีการพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความร่วมมือระหว่างอำเภอสังขะและตำบลตาตุมในการพัฒนา มีการลดกู้ซากระเบิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมน้ำตกได้อย่างปลอดภัย และยังมีพันธุ์ไม้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้สามารถเดินเที่ยวชมความงามของบริเวณน้ำตกได้ การพัฒนานี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยพิทักษ์ป่าในการกำจัดซากระเบิดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนน้ำตกอลงกรณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ตั้งอยู่อำเภอเมือง สุรินทร์ รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่สำคัญของจังหวัด มีการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 เนื้อเรื่อง: ธรรมชาติวิทยา, ประวัติศาสตร์โบราณคดี, ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์, ชาติพันธุ์วิทยา, และมรดกดีเด่น

สะรัน วอเตอร์ปาร์ค

"สะรัน วอเตอร์ปาร์ค" สวนน้ำนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความสนุกสุดมันส์ ที่นี่มีสระว่ายน้ำกว้างขวางที่สามารถรับครอบครัวหลายครอบครัวได้โดยไม่แออัด สะรัน วอเตอร์ปาร์คเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงที่หลากหลายสำหรับผู้เยือน คุณสามารถสนุกไปกับชิงช้าสไลด์ที่ทะเลสาบสุรินทร์ที่ล้วนเป็นทรงสูงและสระน้ำสำหรับการเล่นน้ำอื่นๆ ที่เสนอประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและมีความท้าทาย เช่น ลูกฟูกบนน้ำ ลำธารเสม็ด สระเทียนพลังงาน และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ริมน้ำที่ให้คุณผ่อนคลายและพักผ่อนในบรรยากาศร่มรื่นอย่างสะดวกสบาย ถ้าคุณกำลังมองหาการผจญภัยและความสนุกสุดขีดในสวนน้ำที่สุรินทร์ สะรัน วอเตอร์ปาร์คเป็นที่เหมาะสำหรับคุณและครอบครัวของคุณค่ะ

ผามะนาว

ผามะนาวตั้งอยู่ในตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง และมีลักษณะเป็นหน้าผาที่สูงชันและยาวตามสันเขาพนมดงรัก ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามในเวลาเช้า เพราะคุณจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากหลังภูเขา และได้รับแสงสว่างที่สะท้อนผ่านป่า อีกทั้งยังมีหมอกที่ลอยอยู่เบาๆ และอากาศเย็นสบาย ทำให้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและอันซีนมาก คุณจะได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติในที่นี่อย่างแท้จริงค่ะ

ทะเลสาบทุ่งกุลา

ทะเลสาบทุ่งกุลาเป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงที่มีประโยชน์สำคัญสำหรับพื้นที่ที่ร้องไห้จากการแห้งแล้งมาก่อนหน้านี้ โครงการนี้เป็นการสร้างอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่นั้น ปัจจุบันทะเลสาบทุ่งกุลากลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีน้ำใสสีฟ้า เหมือนน้ำทะเล สถานที่นี้จึงเป็นที่พักผ่อนที่น่าสนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมชายหาดของสุรินทร์ คุณสามารถมารับประทานอาหารทะเลสดชื่นที่ร้านอาหารริมทะเลสาบ หรือนั่งริมชายหาดเพลิดเพลินกับแสงอาทิตย์ที่พรางตาในทะเลสาบน้ำจืดสวยงามได้ ที่นี่เป็นที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและสัมผัสกับความเย็นสบายในช่วงเวลาพักผ่อนของคุณค่ะ

วนอุทยานพนมสวาย

วนอุทยานแห่งชาติพนมสวายหรือเขาสวายเป็นบริเวณที่ประกอบด้วยภูเขา 3 ลูกที่ติดกัน โดยมีชื่อว่า ยอดเขาชาย (พนมเปราะ) ยอดเขาหญิง (พนมสรัย) และเขาคอก (พนมกรอล) ที่แต่ละยอดเขานั้นมีจุดเที่ยวและจุดเช็คอินต่างๆ อาทิเช่นพระพุทธสุรินทรมงคลที่เป็นพระพุทธรูปสีขาวปางประทานพร สระน้ำโบราณ ศาลาอัฏฐะมุข และอนุสรณ์แห่งการฉลองครบรอบ 200 ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ นี่เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในสุรินทร์ที่คุณควรมาสักการะและเพลิดเพลินกับความงดงามของธรรมชาติและสิ่งที่นับถือไว้ในสมัยโบราณค่ะ

วัดช้างหมอบ

วัดช้างหมอบหรือวัดมงคลคชารามเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุรินทร์ มีหลวงพ่อพวนเกจิเป็นหลวงพ่อครูอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมีความเคารพอย่างมาก วัดนี้ยังถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของเมืองสุรินทร์ด้วย เพราะมีความสวยงดงามและรักษาความเป็นธรรมชาติของภูเขาและป่าไม้อย่างดี ที่นี่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงค่ะ โดยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือองค์ปรางค์ที่มีความวิจิตรงดงามมาก ตกแต่งด้วยลายไทยและขอม เป็นการผสมผสานแนวคิดของพระธาตุพนมกับนครวัดเข้าด้วยกัน ดังนั้นที่นี่เป็นสถานที่ที่คุณควรมาสักการะและเพลิดเพลินกับความงดงามของวัดในสุรินทร์ค่ะ

ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทศีขรภูมิหรือปราสาทระแงงเป็นปราสาทหินที่มีอายุกว่าพันปีและเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยนครวัด ชื่ออื่นที่ใช้เรียกกันคือ "ปราสาทระแงง" ในอดีตเป็นที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะ ที่เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ปราสาทศีขรภูมิมีลักษณะเด่นคือปรางค์ 5 องค์ที่ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง และมีภาพสลักนางอัปสรถือดอกบัวที่คล้ายกับปราสาทในประเทศกัมพูชา นี่เป็นจุดเช็คอินที่สำคัญของสุรินทร์ที่ต้องไม่พลาดเลยค่ะ

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงตั้งอยู่ที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยรอบของอ่างเก็บน้ำเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณที่เพิ่งออกดอก และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีสันเขื่อนที่เหมาะที่จะไปเดินเล่นและชมวิวได้อย่างเพลิดเพลินค่ะ