เที่ยวกัน - ที่เที่ยว - 16 ที่เที่ยวลำพูน 2567 เที่ยวเหนือ สัมผัสธรรมชาติสวยๆ เที่ยวได้ตลอดปี

16 ที่เที่ยวลำพูน 2567 เที่ยวเหนือ สัมผัสธรรมชาติสวยๆ เที่ยวได้ตลอดปี

แนะนำที่เที่ยวลำพูน เที่ยวลำพูน 1 วัน ที่ไหนดี? จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามและอากาศที่เย็นสบายตลอดปี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น วัดสวยๆ เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัยและวัดจามเทวี นอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจ ไม่พลาดที่จะได้เข้าชมน้ำตกก้อหลวงที่มีสีน้ำสวยงาม จังหวัดลำพูนเป็นที่ตั้งของวัดเจดีย์หลวงที่มีความสำคัญ และยังมีอาหารอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ที่นี่เป็นจังหวัดที่น่าสนใจในการเที่ยวชมและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในภูมิภาคเหนือของประเทศไทย


16 ที่เที่ยวลำพูน 2566 เที่ยวเหนือ สัมผัสธรรมชาติสวยๆ เที่ยวได้ตลอดปี

ประตูท่านาง

ประตูท่านางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเก่าแก่ของพื้นที่นี้ สถานที่ตั้งของประตูท่านางอยู่ในเมืองเก่าแก่ของนครหริภุญชัย ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อน ประตูท่านางเป็นหนึ่งใน 6 ประตูของเมืองเก่าแก่นี้ที่ยังคงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองและความเจริญของอาณาจักรในอดีต รูปลักษณ์ของประตูนี้เป็นกำแพงที่ก่อขึ้นด้วยอิฐและปูน และตั้งอยู่ตรงกับแม่น้ำกวง นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนประตูท่านางยังสามารถสัมผัสกับบรรยากาศสมัยก่อนของเมืองเก่าแก่นี้ได้อีกด้วย ภายในพื้นที่ประตูท่านางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ดนตรีไทยที่นำเสนอเครื่องดนตรีไทยและประวัติศาสตร์ของพื้นที่, วัดสันกำแพงท่านางที่มีอายุกว่า 500 ปี, และจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวเขาลำพูนได้อย่างสวยงาม

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (Mae Ping National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ในภาคเหนือของประเทศไทย. อุทยานนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทิวเขาและป่าไม้ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีพื้นที่ที่หลากหลายและสวยงาม ประกอบไปด้วยทิวเขาสูง ป่าสน และแม่น้ำแม่ปิงที่ไหลผ่าน สถานที่นี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่น ลิง กระรอก สุนัขป่า และนกหลากหลายสายพันธุ์. นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการเดินป่า ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการผจญภัยในธรรมชาติที่นี่ด้วย.

วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวงเป็นที่ตั้งของวัดที่สำคัญและเก่าแก่ในจังหวัดลำพูน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1074 โดยได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาน พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดสันป่ายางหลวงมีอายุกว่าพันปีแล้ว ซึ่งทำให้ผ่านพ้นหลายยุคและสมัย สถาปัตยกรรมของวัดนี้มีลักษณะที่แสดงถึงการรวมตัวของวัฒนธรรมหลายแบบ แต่เด่นที่สุดคือศิลปะแบบหริภุญชัย ที่สะท้อนให้เห็นความงดงามและความเจริญของสมัยก่อน สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในวัดสันป่ายางหลวงคือพระวิหารพระโขงเขียวหรือพระวิหารพุทธรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย ที่มีรูปแกะสลักปูนปั้นที่งดงามประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของพระวิหาร. ศิลปะแบบหริภุญชัยที่ปรากฏในพระวิหารนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของวัด และยังมีสถานที่อื่นๆ ในวัดที่น่าสนใจอีกมากมายที่คุณสามารถสัมผัสกับบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ของวัดสันป่ายางหลวงได้

วัดจามเทวี

วัดจามเทวี (วัดกู่กุด) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในถนนจามเทวี หมู่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีโบราณสถานที่สำคัญที่น่าสนใจอยู่ในวัด คือ พระสุวรรณจังโกฏเจดีย์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระนางจามเทวี. วัดจามเทวีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในปี พ.ศ. 2478

จุดชมวิวผาแดงหลวง

จุดชมวิวผาแดงหลวงในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนความสูงระดับ 1,000 เมตรเสมอซึ่งให้มุมมองที่สวยงามของพระอาทิตย์ที่ขึ้นและตก และผาแดงหลวงเป็นหน้าผาสูงชันตั้งตระหง่านอยู่คู่กับแม่น้ำปิง ภาพทิวทัศน์ที่เจอได้ในจุดชมวิวนี้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์โผล่พ้นจากทิวเขาเกิดเป็นแสงสว่างที่สวยงาม และในฤดูหนาวอาจมีทะเลหมอกเพิ่มเติมเป็นภาพที่งดงามอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ควรติดต่อสอบถามกับทางอุทยานแห่งชาติแม่ปิงก่อนทุกครั้งเพื่อทราบข้อมูลการเปิดให้ชมและข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมในการเข้าชมจุดชมวิวผาแดงหลวง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาและเงื่อนไขการเข้าชมในแต่ละช่วงเวลา

สะพานทาชมภู

สะพานทาชมภูในจังหวัดลำพูนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ไม่เพียงแต่เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2461 แต่ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามและนิยมเช็คอินของนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วย สะพานทาชมภูไม่เพียงแค่มีความสามารถที่จะใช้งานเป็นทางรถไฟเท่านั้น แต่ยังมีดีไซน์สวยงามที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับบรรยากาศของขุนเขาและสายน้ำ ทำให้สะพานนี้กลายเป็นสัญลักษณ์แลนด์มาร์คของจังหวัดลำพูน การเดินทางมาเยือนสะพานทาชมภูไม่เพียงเพื่อเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปที่สวยงาม แต่ยังสามารถพิชิตทะเลสาบหลวง ปักขี่จักรยานผ่านสะพาน หรือแค่นั่งผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับบรรยากาศสันทรายที่ร่มรื่น

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

การขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาและไหว้พระที่วัดพระพุทธบาทผาหนามเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจในการเที่ยวชมจังหวัดลำพูนค่ะ วัดพระพุทธบาทผาหนามเป็นวัดที่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขา โดยเดิมเป็นวัดร้าง แต่ต่อมาชาวบ้านร่วมมือกันในการบูรณะและพัฒนาวัดให้สวยงามมากยิ่งขึ้น ภายในวัดมีที่ประดิษฐานรูปปูนปั้นของครูบาอภิชัยขาวปี พระธาตุทอง พระธาตุขาว และรอยพระพุทธบาทผาหนาม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์ของวัดนี้ค่ะ เมื่อไหว้พระเสร็จแล้วคุณสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขาได้ คุณสามารถเลือกทางเดินขึ้นผ่านบันไดนาคหรือขับรถขึ้นไปตรงทางข้างวัดก็ได้ค่ะ การขึ้นไปยอดเขาจะให้คุณได้ชมวิวที่สวยงามและน่าทึ่งของภูเขาและท้องฟ้า และสามารถถ่ายรูปเพื่อเก็บความทรงจำได้อย่างมีค่าค่ะ

แก่งก้อ

แก่งก้อที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยและเงียบสงบ น้ำทะเลสาบนี้เกิดจากการสร้างเขื่อนภูมิพลฯ ที่ทำให้น้ำจากลำห้วยแม่ก้อที่ไหลลงมาสู่แม่น้ำปิงจับตัวกันและสร้างเป็นทะเลสาบวิวสวยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง นอกจากการนั่งเล่น ถ่ายรูป และสนุกกับบรรยากาศโรแมนติกของแก่งก้อแล้ว คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการล่องเรือไปตามทะเลสาบและชมวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อีกด้วย อย่างเช่น น้ำตกกอมเป, เกาะคู่สร้างคู่สม, ผาพระนอน, พระธาตุสร้อย และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย การล่องเรือในทะเลสาบจะให้คุณได้สัมผัสกับความสงบและสวยงามของธรรมชาติ

วัดพระพุทธบาทตากผ้า

วัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างดอยม่อนช้างและดอยเครือในจังหวัดลำพูน มีความสำคัญและเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นี้อย่างมาก วัดพระพุทธบาทตากผ้ามีบทบาทสำคัญเป็นจุดศูนย์กลางในการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมของคนที่มาที่นี่ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าวัดนี้มีรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรอยตากผ้าจีวรของพระองค์ที่อยู่บนผาหิน ทำให้มีผู้ที่มีศรัทธาจากทุกภาคเข้ามากราบไหว้และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้มาเป็นเวลานาน การไปเยือนวัดพระพุทธบาทตากผ้าจะเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นที่ประทับใจ คุณจะได้รับพุทธศาสนิกชนที่แต่ละภาคมากราบไหว้และเห็นสักการะของพระองค์ที่นี่ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พลิดเพลินกับบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลของวัดแห่งนี้ค่ะ

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน และเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,005 ตารางกิโลเมตร ภูเขาดอยขุนตาลเองเป็นยอดเขาสูงที่สุดในภูมิภาคเหนือของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลมีทัศนียภาพที่งดงามและสวยงามที่สุดในช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิ ภูเขาดอยขุนตาลที่สูงสุดของเทือกเขาลาวเกษมแห่งหนึ่ง มีความสูงประมาณ 1,965 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่น ช้าง, ลิง, แมลงชนิดหลากหลาย และนกพิราบ นอกจากการชมทัศนียภาพของธรรมชาติที่สวยงามแล้ว อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลยังมีเส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น น้ำตกหน้าผา แหล่งน้ำพุร้อน และหมู่บ้านเขาเหล่านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย

ทุ่งกิ๊ก

ทุ่งกิ๊กเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ตั้งอยู่ในระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตรห่างจากที่ทำการของอุทยาน มันเป็นทุ่งหญ้าที่กว้างขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับกางเต็นท์ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ทำให้เป็นที่อาศัยและหากินของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ก้ง กวาง หมูป่า กระต่ายป่า ไก่ป่า และนกหายากอื่นๆ ทุ่งกิ๊กมีความสวยงามในช่วงฤดูแล้งเมื่อประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกไม้ป่าหลายชนิดบานอย่างสวยงามในทุ่งกิ๊ก ทำให้ทุ่งกิ๊กเต็มไปด้วยสีสันและความงดงามที่น่าชมได้อย่างมาก การเดินทางไปที่ทุ่งกิ๊กในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจะเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางในธรรมชาติ ชมความสวยงามของทุ่งหญ้าและดอกไม้ป่า

อุโมงค์ขุนตาน

อุโมงค์ขุนตานเป็นอุโมงค์ทางรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 1,352.10 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูงประมาณ 578 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สถานที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จุดเด่นของอุโมงค์ขุนตานอยู่ที่ปากทางเข้าที่ถูกสร้างด้วยอิฐสีแดง ทำให้มีความสวยงามเมื่อตัดกับสีเขียวของธรรมชาติได้อย่างสวยงาม ถ้าคุณมีโอกาสไปที่สถานที่รถไฟแห่งนี้คุณควรถ่ายรูปเพื่อจับความงามและบรรยากาศที่นี่ไว้ในทุกๆ ครั้งค่ะ

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

วัดพระพุทธบาทห้วยต้มเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากในพื้นที่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของผู้คนที่มาเยือนลำพูน ภายในวัดพระพุทธบาทห้วยต้มจะมีที่ประดิษฐานพระพุทธบาทห้วยต้มที่เป็นศรัทธาสำคัญ นอกจากนี้ยังมีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยที่เป็นเจดีย์สีทองอร่ามที่จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองของประเทศเมียนมา รอบๆ อนุสาวรีย์นั้นจะมีเจดีย์องค์เล็กๆ จำนวน 16 องค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและสักการะของชาวบ้านท้องถิ่นและพระองค์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นอารามหลวงที่สำคัญและมีความเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 28 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา วัดเจดีย์หลวงได้รับการลงทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในปี พ.ศ. 2478 วัดนี้มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเยี่ยมชมเพื่อทำบุญ ประดิษฐานหลักของวัดเป็นที่องค์พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ที่มีความสูงประมาณ 50 เมตร และเป็นเจดีย์สีทองอร่าม รอบๆ เจดีย์จัดวางพระอัฐิเจ้า คู่สักการะ และระเบียงนพครึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญในการประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นจุดสักการะสำคัญของชาวลำพูนและท่องเที่ยวค่ะ

มหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

มหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยเป็นเจดีย์สีทองที่สำคัญในจังหวัดลำพูน มีชื่อเต็มว่า "พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยหลวง" หรือ "พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยมหาวิหาร" ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อยู่บนยอดดอยสุเทพเทียน ภายในพระเวหานมีพระธาตุของพระสมเด็จพระมหาธรรมราชาศรีสวัสดิ์มหาวิราลงกรณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยถือเป็นสถานที่บูชาและปฏิบัติธรรมที่สำคัญของชาวนิกายทางศาสนาพุทธในภูมิภาคเหนือไทย และเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวทางศาสนาในพื้นที่นี้ วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่และทะเลสาบปิงได้อย่างชัดเจน มีการจัดงานประเพณีและพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น งานประเพณีปล่อยกุฏิ เทศกาลสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายค่ะ

น้ำตกก้อหลวง

น้ำตกก้อหลวงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เสน่ห์ของน้ำตกก้อหลวงอยู่ที่ความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของมัน เมื่อน้ำตกไหลลงมาและชนิดของตกน้ำทำให้เกิดฟองน้ำสีฟ้ามรกตที่สวยงาม คุณสามารถมองเห็นใต้น้ำตกและเห็นถึงความใสของน้ำได้เนื่องจากความลึกของแหล่งน้ำน้อย ในช่วงฤดูหนาวที่น้ำมีปริมาณมากมายนั้นจะเพิ่มความสวยงามของน้ำตกเพิ่มขึ้น ทำให้คุณสามารถถ่ายรูปน้ำตกที่สวยงามและชัดเจนได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ